Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

​Trwa rekrutacja do naszego przedszkola!

Dokumenty do pobrania:

W celu zapisania dziecka do naszej placówki, prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów:

 • Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
 • Ankieta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
 • Oświadczenia rodziców
 • Oświadczenia
 • Upoważnienie do odbioru dziecka
 • Zgody rodziców

Opłaty

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu: 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie.

Zajęcia edukacyjne

 • Nauka języka angielskiego
 • Zajęcia logopedyczne
 • Rytmika
 • Zumba
 • Warsztaty artystyczne z animatorami i aktorami
 • Elementy tańca towarzyskiego, ludowego
 • Zajęcia artystyczne: plastyczne i konstrukcyjne
 • Stałe zajęcia – zabawy w zakresie małych form teatralnych z nauczycielami grup.