Formy teatralne

NASZ CEL:

  Osobisty rozwój dziecka

  Ułatwienie zrozumienia rzeczy i zjawisk

  Odkrywanie swoich możliwości i poznanie norm moralnych

Formy teatralne

Oferujemy dziecku różnorodną działalność twórczą:

  zabawy teatralne
  inscenizacje
  dramę
  taniec
  recytację
  ruch sceniczny
  sztuki plastyczne, techniczne
  śpiew
  literatura dziecięca

Każda aktywność dzieci powiązana jest z elementami poznania, doświadczania i przeżywania, po to by każde dziecko uczestniczyło w kreowaniu rzeczywistości.

ZALETY EDUKACJI TEARTALNEJ

  rozwijanie predyspozycji i zdolności artystycznych

  rozwijanie myślenia, mowy, pamięci

  kształtowanie wyobraźni, ekspresji

  rozwój współdziałania w grupie

  rozbudzanie empatii i umiejętności zaistnienia wśród rówieśników

  kreatywność, śmiałość, wprowadzanie innowacji

  czerpanie radości z zabaw twórczych i spontanicznej zabawy

Zapraszamy przedszkolaki do uczestnictwa w cyklu tematycznych zabaw o charakterze form teatralnych.

Unikatowy pomysł na edukację dzieci poprzez zabawy i zajęcia interaktywne związane z formami scenicznymi czy tzw. teatrzykami, to doskonałe urozmaicenie i wzbogacenie podstawy programowej dla przedszkoli.
Dla każdego dziecka ciekawa i rozwijająca zabawa to wielka frajda. Proponujemy więc naszym podopiecznym – w ramach zajęć – „odgrywanie ról”, a za taką atrakcją przepada każdy przedszkolak.

Zatem dzieci na co dzień zaangażują się w urządzanie scenek, dram, wygłaszanie dialogów, organizowanie improwizacji, podejmą próby również inscenizacji; a do dyspozycji są bogate zestawy strojów, różnorodne rekwizyty teatralne a nawet scena.

Towarzyszyć nam będzie literatura dziecięca, muzyka, taniec czy sztuki plastyczne jako dopełnienie naszej edukacji kulturalnej. Działania takie pomogą dzieciom w integracji, nawiązywaniu miłych relacji z rówieśnikami oraz wytworzą radosną i twórczą atmosferę zabawy.

Zamierzamy też rozwijać u dzieci umiejętności rozumienia mowy oraz dostosowanie się do sytuacji scenicznych. Pragniemy również poszerzać zdolność przedszkolaków do wzajemnego oddziaływania na siebie i współdziałania.

Ponadto profil działalności pomaga w rozwoju logicznego myślenia, angażuje zmysły, pobudza wyobraźnię, czy ośmiela do komunikacji spontanicznej.

Nasze warsztaty teatralne to dla dzieci poznawanie świata i samych siebie, natomiast występy sceniczne kształtują emocje i relacje społeczne.

Stwarzamy warunki do odkrywania i wykorzystania możliwości twórczych dzieci.

Zachęcamy zatem, by Państwa dzieci dołączyły do grupy przedszkolnej i razem z nami były w „Krainie Talentów” – bo warto tworzyć dziecięcy świat.