Misja przedszkola

Domeną Krainy Talentów są małe formy teatralne, toteż nasza misja dotyczy osobistego rozwoju dziecka (warunkującego inne kompetencje). Owe aspekty powiązaliśmy z podstawową aktywnością dziecka, jaką jest zabawa; szczególnie w postaci tak atrakcyjnej, jak ,,teatrzyk’’.

Doceniamy i podkreślamy znaczenie działalności zabawowej dziecka dla rozwoju indywidualnego, jak i społecznego. W zabawie dziecko świadomie określa swoje miejsce (utożsamia się z kimś/czymś; to jedynie w zabawie przestrzeń bywa jednocześnie fikcyjna, fantastyczna i realna; tu dochodzi do wyjątkowych sytuacji oraz ustalania relacji z rówieśnikami). Iluzoryczność zabawy oznacza dla dziecka autonomię i wolność. Zabawa pozwala doświadczać, przeżywać i zarazem tworzyć światy. Wpływa też na rozwój inteligencji emocjonalnej, uczy myślenia krytycznego, a także ekspresji twórczej.

Tego rodzaju aktywności dziecka będą realizowane i rozwijane w Krainie Talentów, w korelacji z rozwojem intelektualnym oraz umiejętnościami społecznymi.

Stwarzamy dziecku optymalne warunki rozwoju, pozwalając mu poznać swoją wartość; sprawiamy, iż dziecko może zaistnieć indywidualnie, ale też potrafi działać w grupie.

Wówczas każdy mały człowiek jest świadom własnej wyjątkowości, pewny swoich upodobać czy uzdolnień, a również zainteresowań i pasji. Właściwie ukierunkowany przedszkolak osiągnie gotowość do podjęcia różnorodnych aktywności i wyzwań.

Podzielamy pogląd dotyczący wychowywania, opieki oraz przewodzenia w życiu dziecka Janusza Korczaka, który to tymi słowy wypowiedział cenione i preferowane przez nas kwestie pedagogiczne ,,(…) Największą jest radość pokonywania trudności, osiągnięcie celu, odkrycie tajemnic, radość triumfu, szczęście samodzielności, opanowania, władania’’.