Zajęcia edukacyjne

Zajęcia logopedyczne

Od słowa do słowa… Ćwiczy się wyraźna mowa!
Stąd zajęcia dla przedszkolaków z logopedą.

w

Zajęcia dotyczą zapobieganiu powstawania wad wymowy oraz kształtują prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń na poziomie fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym wypowiedzi.

Celem zajęć logopedycznych jest też poszerzanie słownictwa czynnego i biernego, podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego, usprawnienie aparatu oddechowego oraz ćwiczenia umiejętności rozumienia, uwagi oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu, a także podtrzymywanie spontanicznej aktywności słownej, czy też doskonaleniu percepcji  i pamięci słuchowej.

Do ćwiczeń logopedycznych w formie zabawy wykorzystuje się różnorodne materiały edukacyjne, także rekwizyty, sprzęty, lalki, pacynki, piórka, wiatraczki, kulki, dlatego też dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Wszystkie dzieci wiedzą, jak ważna jest gimnastyka buzi i języka.

Mowa? Zatem mówimy – zaczynajmy już czas.

Zajęcia rytmiczne

Muzyka jest wokół nas… W grze, śpiewie i tańcu
Jak zaprzyjaźnić się z muzyką, która sprawia radość i przyjemność?

Rzecz jest prosta- zajęcia rytmiczne. Ich zadaniem jest wdrażanie dzieci do umiejętności słuchania muzyki oraz uwrażliwienie na dźwięki. Dzieci uwielbiają słuchać muzyki, lubią zabawy przy muzyce, chętnie śpiewają, przygrywają sobie na prostych instrumentach do muzyki też tańczą.

Zajęcia z rytmiki mają za zadanie rozwijać aktywność muzyczną poprzez tworzenie, odtwarzanie, czy słuchanie muzyki oraz poznawanie instrumentów muzycznych i umiejętne różnicowanie ich dźwięków.

Rozwijanie poczucia rytmu, nauka reagowania ruchem na zmianę tempa, dynamiki.

Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Kształcenie kultury muzycznej i słuchowej.

Dzięki zajęciom rytmicznym dziecko potrafi poruszać się i zaplanować swój ruch w przestrzeni i czasie.

Poza tym rytmika rozwija pozytywne społeczne zachowania: asertywność, empatię, samoocenę oraz szanowanie drugiej osoby.

Psss, cicho sza… Mu-zy-ka gra. Zapraszam.

Robotyka

Zaproszenie do cyfrowego świata
Kodowanie to dopiero gratka! Interaktywność to rzecz ciekawa dla dzieci.

Robotyka w przedszkolu wprowadza dzieci w działania związane z elementami programowania.

Proponowane tu gry i zabawy uczą myślenia analitycznego, sortowania informacji. Dzięki nim dzieci nauczą się kodowania tj. szczególnego sposobu wyrażania komend i instrucji, które przekazują komputerowi co ma robić. Kodowanie po prostu nakazuje komputerowi, a żeby wykonał nasze polecenia. Takie działania mają na celu rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi.

Uczestnicy zabaw rozwiązują problemy pokonując kolejne etapy, a też analizują trudniejsze i większe zagadnienia i dzielą je na mniejsze, tak by łatwiej było je rozwiązać. Robotyka to przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowej.

Nauka przez zabawę oznacza nabywanie nowych umiejętności oraz odkrywanie nowych zainteresowań i pasji.

Zooterapia

Wiadoma to rzecz – dzieci lubią zwierzęta
Odwiedzają nas alpaki i pies.

Maluchy są zwierzakami zaciekawione, ale bywają też pełne obaw, niektóre zwierzęta znane są z otoczenia, inne tylko z obrazków, czy z zoo.

Każde dziecko deklaruje chęć posiadania swojego zwierzątka, czy to psa czy też kota, albo rybek czy chomika. Jednakże najpierw wypada poznać dane zwierzę, jego zwyczaje, zrozumieć że to istota żywa, którą należy się opiekować…

W naszym przedszkolu zapewniamy bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Bywają u nas alpaki i pies. Alpakoterapia jak też dogoterapia cieszą się powodzeniem u dzieci, dostarczając radości, miłych doznań i cennych doświadczeń. Bowiem dzieci mogą dotykać, głaskać, a nawet karmić te zwierzęta.

Dzięki nim poznają pojęcia: kształt, wielkość, kolor, poznają różnice i podobieństwa. Zapoznają się i respektują potrzeby zwierząt, poznają zasady zachowań przy czworonogach.

Każde spotkanie ze zwierzęciem to dla dzieci niespodzianka, okazja do budowania pewności siebie, pokonywania lęków oraz okazywania emocji.

Po zawiązaniu przyjaźni z przedszkolnym psem, każde dziecko może się chwalić: ,,a ja mam psa, fajnego psa, dla niego jestem duży/duża.

Język angielski

Obywatel świata…
Język obcy znamy – w świat ruszamy!

Chłonność umysłu dzieci, zaciekawienie światem sprzyjają chęci poznawania języków obcych oraz elementów kultury. Nasze przedszkole oferuje naukę języka angielskiego. Na zajęciach dzieci oswajają się z brzmieniem języka angielskiego, wsłuchują się w poprawną wymowę i intonację.

Przedszkolaki chętnie powtarzają słowa, zwroty czy rymowanki; szybko zapamiętują piosenki, wierszyki, bez problemu wypowiadają komunikaty czy proste zdania, rozpoznają i stosują angielskie określenia nazw osób, postaci z bajek, zwierzęta, przedmioty, a także zjawiska przyrodnicze. Rozumieją pytania i na nie odpowiadają, reagują na twierdzenia kierowane wprost do nich. Zajęcia z języka angielskiego mają charakter zabawy, toteż są urozmaicane grami, zabawami muzycznymi, ruchowymi czy plastycznymi oraz lekturą bajek, udostępnia się też dzieciom wszelkie pomoce edukacyjne: puzzle, układanki tematyczne, ilustracje, plansze, pacynki, lalki i inne.

Zadaniem prowadzonych zajęć jest wspomaganie u dzieci rozwoju kompetencji językowych oraz rozwijanie wrażliwości dzieci na odmienność kulturową. W czasie nauki języka angielskiego można nauczyć się tolerancji oraz zainteresować życiem ludzi w innych krajach. Cenne jest zapewnienie stałego kontaktu z językiem angielskim, by dalej kontynuować i uczyć się efektywniej danego języka – u nas angielskiego.

Taniec towarzyski

Zapraszam do tańca…
Dzieci uwielbiają taniec, w tańcu czują się nieskrępowane.

Taniec- forma zabawowa. Taniec to naturalny sposób wyrażania uczuć i emocji poprzez ruch, gest, mowę ciała. Dzieci poznają podstawowe kroki i figury taneczne. Taniec silnie oddziałuje na osobowość; rozwija płynność i estetykę ruchów, kształtuje ekspresję twórczą, kształtuje również poczucie rytmu, wyrabia pamięć i wyobraźnię muzyczną oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną i czasową.

Dzieci uwielbiają taniec, w tańcu czują się nieskrępowane. Często to spontaniczna zabawa, dlatego też na zajęciach dzieci ochoczo wykonują układy taneczne; z czasem nabierając harmonijnych ruchów. Taniec daje przedszkolakom satysfakcję z osiągnięć, pomaga radzić sobie ze stresem, także zaspokaja potrzebę akceptacji. Taniec też uczy współdziałania w parze czy zespole, kształtuje również postawy moralne i społeczne, uczy szacunku dla drugiej osoby, ćwiczy wytrwałość, ułatwia radzenie sobie z niepowodzeniami, daje radość i odprężenie. Taniec – niezmiennie nieodzowny  w życiu towarzyskim…

Zatańczymy? Zapraszamy na zajęcia tańca.

Zumba

Teraz całe ciało wyginamy śmiało!
Żywiołowa muzyka, świetna zabawa – to zumba.

Ruch i zabawa to podstawowe potrzeby dzieci, stąd elementy tańca świetnie doskonalą ruchy zamierzone poprzez naśladownictwo.

Zumba oznacza radosną aktywność dzieci. Zumba to czas nieskrępowanej wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Udział w zajęciach zapewnia kształcenie zdolności rytmicznego tańca oraz opanowania ruchowego niepokoju. Przedszkolaki z przyjemnością poznają techniki poruszania się w rytm muzyki. Zumba wpływa też na poprawę kondycji fizycznej, to też sposób na aktywny styl życia. Wiadomo: „czym skorupka za młodu…” 

Zatem: wszyscy gotowi?! Muzyka gra – zaczynamy!

Gordonki

Rozśpiewane przedszkolaki.
Lubię śpiewać- la-la-li, ram-pam-pam- śpiewam wam!

Wśród naszej oferty zajęć dodatkowych, szczególne miejsce zajmują zajęcia gordonowskie. Ich celem jest przede wszystkim nauka języka muzyki, czyli zabawa melodią, nadto impowizacja i powtarzanie. Te zajęcia rozwijają głos i doskonalą umiejętność śpiewania, rozwijają także wrażliwość słuchową. Można rzec, że uczą dzieci kochać muzykę. Te zajęcia zapewniają dzieciom świetny kontakt z rówieśnikami i radosne przeżycia.

Tzw. gordonki łączą muzykę z ruchem, a muzyka oznacza tu śpiew, słuchanie, ruch i grę na instrumentach. W tak atrakcyjny sposób łączy się muzykę z zabawą.

Ceramika

Nadaje kształt – potrafię sam.
Tworzę – bawię się doskonale!

Każde dziecko lubi zajęcia plastyczne, a ceramika to dla dzieci bardzo twórcze doświadczenie, rozwój i zabawa, ale także doskonałe zajęcia terapeutyczne i relaksacyjne. Często przedszkolaki nie potrafią mówić o swoim świecie za pomocą słów i wówczas glina pomaga im wydobyć to co jest dla nich ważne.

Ceramika to sposób wyrażania się przez kształt i kolor, to możliwość opowiadania o swoich przeżyciach, uczuciach, ujawnienie wewnętrznego świata. Najmłodsi na zajęciach z gliną mają szansę ujawnić kreatywność i rozwijać wyobraźnię przestrzenną.

Te zajęcia rozwijają w dziecku poczucie estetyki i umiejętności plastyczne. Ceramika to cenne doświadczenia zmysłowe.

Praca z gliną to świetna, kreatywna zabawa, daje radość z tworzenia rzeczy pięknych i niepowtarzalnych.

Teatrzyk

Na teatrzyk zapraszamy!
Zabawy te kształtują osobowość, rozładowują emocje, wyostrzają zmysły

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich uczuć. Dzieci chętnie bawią się w ,,dom, lekarza’’. Inspiracją tych zabaw jest otaczająca rzeczywistość, m. in. scenki z życia rodziennego, społecznego, albo też dzieci zdają się na własną fantazję.

Zabawy w teatr kształtują osobowość, rozładowują emocje, wyostrzają wszystkie zmysły dziecka, wywierają duży wpływ na postawy moralne.

Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności ruchowej i emocjonalnej.

Do korzyści wynikających z zajęć teatralnych dla przedszkolaków możemy zaliczyć m. in.: rozbudzanie kreatywności i swobody ekspresji teatralnej, uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, wyrabianie odwagi i śmiałości, wzbogacanie czynnego słownictwa, rozwijanie umiejętności związanych z zachowaniem się na scenie.

Teatr lubię, na teatrze się znam – bywam tam…