Co nas wyróżnia?

Odkrywamy u dziecka zainteresowania.

Na każdym etapie rozwoju nie tylko przekazujemy wiedzę dostosowaną do wieku dziecka, ale przede wszystkim rozwijamy jego zdolności oraz kształtujemy nowe umiejętności.

Rozwijamy predyspozycję i zdolności.

Liczne koła zainteresowań.

Kształtujemy postawy wartości, otwartości, empatii, norm postepowania.

Możliwość wyboru specjalności sceniczno-teatralnej.

Inspirujące, kreatywne i twórcze z domową atmosferą dla każdego dziecka

Formy teatralne

Oferujemy dziecku różnorodną działalność twórczą:

  zabawy teatralne
  inscenizacje
  dramę
  taniec
  recytację
  ruch sceniczny
  sztuki plastyczne, techniczne
  śpiew
  literatura dziecięca

Każda aktywność dzieci powiązana jest z elementami poznania, doświadczania i przeżywania, po to by każde dziecko uczestniczyło w kreowaniu rzeczywistości.

NASZ CEL:

  OSOBISTY ROZWÓJ DZIECKA

  UŁATWIENIE ZROZUMIENIA RZECZY I ZJAWISK

  ODKRYWANIE SWOICH MOŻLIWOŚCI I POZNANIE NORM MORALNYCH

ZALETY EDUKACJI TEARTALNEJ

  rozwijanie predyspozycji i zdolności artystycznych

  rozwijanie myślenia, mowy, pamięci

  kształtowanie wyobraźni, ekspresji

  rozwój współdziałania w grupie

  rozbudzanie empatii i umiejętności zaistnienia wśród rówieśników

  kreatywność, śmiałość, wprowadzanie innowacji

  czerpanie radości z zabaw twórczych i spontanicznej zabawy